Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Formy działalności gospodarczej

dodano: 2016-08-11
-

Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa następuje z chwilą jego założenia. Jednak należy pamiętać, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej można dokonać zmiany statusu prawnego.

Pod względem formy organizacyjno- prawnej możemy wyróżnić: jednoosobową działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe.

W artykule 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 r. działalność gospodarcza zdefiniowana jest jako ,,zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły??.

Jednoosobowa działalność gospodarcza zarządzana jest przez przedsiębiorcę indywidualnie, we własnym imieniu i na własny rachunek, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Firmy, które prowadzą osoby fizyczne to z reguły mikroprzedsiębiorstwa, które charakteryzują się ograniczonym zakresem swojego działania.

Spółka jest zrzeszeniem co najmniej dwóch osób lub kapitału, która jest tworzona w celu wykonywania określonej działalności gospodarczej. Podziału spółek można dokonać według zakresu ekonomicznego ich utworzenia i odnoszącego się do tego obszaru odpowiedzialności majątkowej za nieuregulowane zobowiązania spółki - wyróżniamy spółki osobowe i spółki kapitałowe. Natomiast według źródeł prawa wyróżniamy spółkę cywilną oraz spółki prawa handlowego. Do spółek prawa handlowego należą spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki akcyjne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo- akcyjne.

Spółki osobowe to spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Ich funkcjonowanie jest uzależnione od samych wspólników, od posiadanych przez nich kwalifikacji. Wszelkie zobowiązania spółek osobowych pokrywane są przez wspólników, którzy odpowiadają całym posiadanym majątkiem.

Funkcjonowanie spółki kapitałowej uzależnione jest od wniesionego kapitału przez właścicieli. Spółki kapitałowe to osoby prawne i w tym przypadku wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionego kapitału.

mgr Justyna Kaźmierczak
Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia