Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Kłopoty z reprezentacją...

dodano: 2018-05-28
-
Jak powiedział znany amerykański ekonomista Milton Friedman ,,there ain't no such thing as a free lunch". Jest to zdanie uniwersalne, opisujące nie tylko zagadnienia ekonomii na poziomie makro, ale również nieodłączny element prowadzenia interesów jakim są biznesowe posiłki. Omawianie ważnych spraw biznesowych w nieformalnej atmosferze pomaga zbudować korzystną relację z kontrahentem co może przynieść korzyść w postaci kolejnych przychodów. Jednakże koszty ponoszone przy okazji biznesowych spotkań nie są precyzyjnie określone w prawie, co stwarza problem z rozliczaniem ich i powoduje wątpliwość czy zakwalifikować je jako wydatek na reprezentację. Wobec tego powstaje pytanie co odróżnia koszty reprezentacji od wydatków innego typu.

Podstawowym problemem dla przedsiębiorców jest brak jednoznacznego określenia co należy rozumieć pod pojęciem ,,reprezentacji'', jako, że nie dokonał tego sam ustawodawca. Przez długi czas sądy posługiwały się definicją pochodzącą ze słownika języka polskiego, która za kluczowe uznaje ,,wystawność" i ,,okazałość". Może to wywoływać dysonans wśród przedsiębiorców, albowiem to, co dla jednej firmy jest np. okazałym posiłkiem, niemalże ucztą, dla większego podmiotu będzie zwykłym elementem codziennego funkcjonowania firmy. Co więcej, ważnym aspektem dotyczącym uznawania wydatku za koszt reprezentacji był fakt poniesienia go w siedzibie firmy bądź poza nią.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że z dniem 1 stycznia 2007 roku ustawodawca wyłączył koszty reprezentacyjne z kosztów uzyskania przychodu, zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych(art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.), jak i osób prawnych(art. 16 ust. 1 pkt. 28 u.p.d.o.p.). Z drugiej strony podatek VAT zawarty w fakturach pochodzących z np. zakupu usług gastronomicznych w niektórych sytuacjach może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie brak definicji ustawowej ?reprezentacji? powodował, że przedsiębiorcy musieli polegać na interpretacjach wydawanych przez Ministerstwo Finansów i orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pierwszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wprowadzającym inną niż dotychczasowa interpretację pojęcia ,,reprezentacja", był wyrok z dnia 25 Stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż ów termin należy rozumieć cywilistycznie jako "przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz", a nie jako "wystawność, wytworność, okazałość". Kolejne orzeczenia NSA precyzowały które wydatki mogą być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu. Wyrok z 11 kwietnia 2013 roku (sygn. II FSK 1524/11) określa iż ,,wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego może stanowić koszt uzyskania przychodów". W orzeczeniu zwrócono uwagę na fakt, że ów wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, nie może odbiegać od standardów dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, a o uznaniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu będzie zależał konkretny stan faktyczny sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny w owym orzeczeniu z kwietnia 2013 roku odmówił podjęcia uchwały która mogłaby wiązać inne składy sędziowskie w orzekaniu w sprawach dotyczących kosztów reprezentacji. Sędziowie podkreślili, że doprecyzowanie pojęcia ,,reprezentacja'' jest zadaniem ustawodawcy.     

Dopiero interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2013 roku przyznała, że wydatki ponoszone na napoje, drobne poczęstunki i- przede wszystkim- posiłki podawane podczas rozmów z kontrahentami tudzież potencjalnymi inwestorami, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu, niezależnie od miejsca ich podawania. Jeżeli dany wydatek na np. biznesowy lunch ma na celu nie wykreowanie pozytywnego wizerunku podatnika a np. omówienie spraw dotyczących kontraktu czyli, de facto, dotyczy działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa, to może być on uznany za koszt uzyskania przychodu.

Niemniej jednak wciąż brak jednoznacznej definicji ustawowej pojęcia reprezentacji powoduje, że zakwalifikowanie przez przedsiębiorcę danego wydatku jako kosztu reprezentacji może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe, co wywołuje ryzyko do sporu między nimi a podatnikiem. Wprawdzie intencją wydawania interpretacji ogólnych jest tzn. zasada nieszkodzenia wymieniona w art. 14k § 3 ordynacji podatkowej to jednak ustawowa definicja pojęcia reprezentacji(z racji hierarchii aktów prawnych) ułatwiłaby przedsiębiorcom możliwość rozliczania wydatków.        

Adam Hugues
Młodszy Księgowy


Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia