Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Opodatkowanie spadku nabytego przed 31 grudnia 2006 roku

dodano: 2016-04-18
-
W codziennej praktyce doradcy podatkowego nierzadko spotykam się z sytuacjami, w których spadkobiercy przez wiele lat nie przeprowadzili, z różnych powodów formalności związanych z nabyciem praw do spadku. Może się zdarzyć, iż dopiero po wielu latach postanawiają uporządkować swoje sprawy związane z dziedziczeniem. Powiedzmy, że nasz spadkodawca, na przykład dziadek zapisał nam w testamencie nieruchomość. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy postanowienia o nabyciu spadku (w sądzie) ani nie poświadczyliśmy dziedziczenia (u notariusza). Jeżeli dopełnimy tych formalności w 2016 roku mamy miesiąc (w sytuacji opisanej poniżej), od uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub od dnia sporządzenia poświadczenia o jego nabyciu, na złożenie zeznania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Rozpatrzmy sytuację w której nasz spadkodawca, przywołany wyżej dziadek, zmarł w roku 2002 i pozostawił nam dom zajęty przez lokatorów, którzy zajmowali lokale mieszkalne w tym domu, opłacając czynsz na podstawie umów najmu, co do których miały zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Nadmieniam, iż ustawa ta utraciła moc z dniem 10 lipca 2001 roku.

Przygotowując się do rozliczeń z urzędem skarbowym powinniśmy wiedzieć, jakie przepisy będą nas obowiązywały w opisanej sytuacji. Kwestie opodatkowania dziedziczenia regulowane są przez, wielokrotnie nowelizowaną, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. W ustawie tej nie zdefiniowano pojęcia dziedziczenia. Dlatego też, przy stosowaniu pojęć ?dziedziczenie? czy ?moment nabycia spadku? stosowane są przepisy Kodeksy Cywilnego. Z zawartych tam unormowań jednoznacznie wynika, iż spadkobierca nabywa spadek z dniem śmierci spadkodawcy. Przepisy Ustawy o podatku od spadków i darowizn nie mają wpływu na ustalenie daty nabycia spadku. Decydują one natomiast o momencie powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadku, tak jak w opisywanym przypadku nastąpi po zmianie przepisów Ustawy o podatku od spadków i darowizn, która miała miejsce w dniu 1 stycznia 2007 roku, należy rozstrzygnąć, jakie przepisy będą miały zastosowanie gdy nabycie spadku nastąpiło w 2002 roku, a obowiązek podatkowy związany z postanowieniem o nabyciu spadku (lub ewentualnie z poświadczeniem dziedziczenia) wystąpi w roku 2016.    

Wyjaśnienie tego problemy znajdziemy w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku zmieniających treść Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla naszej sytuacji decydujące znaczenie ma brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż decydujące znaczenie dla wyboru ?wersji? ustawy, ma co do zasady moment nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, a nie moment powstania obowiązku podatkowego. Wobec powyższego w naszym przypadku będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Ponieważ do tego dnia obowiązywał przepis art. 4 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn będziemy mogli, zastosować w naszym przypadku ulgę podatkową polegająca na zwolnieniu z podatku nabycie budynku, zajętego przez lokatorów na podstawie umów najmu, do których miały zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia