Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Prawidłowe oznaczanie stron

dodano: 2017-05-22
-

Poprawne oznaczenie stron w umowach, aneksach do umów oraz porozumieniach między stronami ma kluczowe znaczenie, z uwagi na fakt, iż błędy w tym zakresie mogą prowadzić do nieważności umowy lub powodować trudności w dochodzeniu swoich praw wynikających z zawartej umowy.

Dla celów prawidłowego oznaczenia strony, z którą zamierzamy zawrzeć umowę, aneks lub porozumienie niezbędne jest zrozumienie czym jest firma przedsiębiorcy oraz ustalenie formy prawnej pod jaką dany podmiot prowadzi działalność.

FIRMA

Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Co do zasady firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, choć nie wyklucza to dodania do firmy pseudonimu, określenia przedmiotu czy miejsca prowadzenia działalności.

Przykład firmy osoby fizycznej: ?Doradztwo marketingowe Adam Nowak?

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa oraz wskazanie formy prawnej, pod którą ta osoba prawna działa.

Przykład firmy osoby prawnej: ?Sprzedaż zabawek Sp. z o.o.?

FORMA PRAWNA

Forma prawna jest to forma bytu prawnego, jaki przedsiębiorcy przybierają w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w następujących formach prawnych:

1. Spółki prawa handlowego;

1) spółka jawna ? w skrócie określana, jako ?sp.j.?,

2) spółka partnerska ? w skrócie określana, jako ?sp.p.?,

3) spółka komandytowa - w skrócie określana, jako ?sp.k.?,

4) spółka komandytowo ? akcyjna - w skrócie określana, jako ?S.K.A.?,

5) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w skrócie określana, jako ?spółka z o.o.?,

6) spółka akcyjna - w skrócie określana, jako ?S.A.?

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą;

3. Spółki cywilne ? w skrócie, jako ?s.c?.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz Spółki cywilne tj. formy najbardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców oraz wskazujemy na prawidłowy sposób ich oznaczania.

I. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jest to najprostsza z form prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, ale w celu rozpoczęcia działalności muszą zgłosić wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prawidłowe oznaczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powinno zawierać:

1. imię i nazwisko tej osoby,

2. adres zamieszkania tej osoby,

3. PESEL,

4. firmę tej osoby,

5.dokładny adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (wraz z kodem pocztowym),

6. NIP,

* REGON - fakultatywnie

Przykład prawidłowego oznaczenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Janina Nowak zamieszkała przy ul. Wolnej 2, 00-321 Warszawa, PESEL: 56021207760, prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą: ?Ubrania na miarę Janina Nowak?? pod adresem: ul. Topolowa 5, 00-008 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 111-111-11-11, *REGON: 666666666

Fakt wpisania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można sprawdzić na stronie internetowej:

https://ceidg.gov.pl

Po wejściu na powyższą stronę i wybraniu zakładki ?znajdź przedsiębiorcę?, należy wpisać kryteria wyszukiwania m.in. nazwę, NIP, REGON, po czym wyświetli się podmiot wpisany do rejestru oraz jego niezbędne dane.

II. SPÓŁKI CYWILNE

Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, iż Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawnym występującym w obrocie gospodarczym, ale umową na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie może być podmiotem praw i obowiązków i nie jest przedsiębiorcą.

To wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami, dlatego należy ich dokładnie określić w umowie zawieranej w ramach spółki cywilnej.

Każdy ze wspólników działających w ramach spółki cywilnej może reprezentować spółkę.

Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej przedstawia się następująco:

Adam Ładny zamieszkały przy ul. Miłej 5, 00-321 Radom, PESEL: 58012505174 i Tomasz Zimny zamieszkały przy ul. Ładnej 5, 85-695 Radom, PESEL: 88123065789, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą DOMY Spółka cywilna w Radomiu, przy ul. Cichej 74, 00-456 Radom, NIP: 222-222-22-22, *REGON: 77777777

Piotr Hugues

Aplikant radcowskiDane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia