Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Reklama na Facebooku - obowiązki przedsiębiorcy

dodano: 2016-02-19
-

Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z możliwości reklamowania się na portalach społecznościowych. Jednym z najpopularniejszych jest Facebook.

Dużo wątpliwości wśród podatników wzbudza procedura rozliczenia podatku VAT w wypadku otrzymania faktury za zakup usługi reklamowej od podmiotu zagranicznego, w opisanym przypadku od Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii.W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem usługi.

W celu ustalenia prawidłowego miejsca świadczenia usługi należy odwołać się do treści art. 28b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzającego, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jak wynika z brzmienia tego przepisu to na nabywcy usługi spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Realizując powyższy obowiązek podatnik musi zarejestrować się, jako podatnik VAT-UE. Dokonujemy tego poprzez złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-R.

Dokonując czynności rozliczenia podatku VAT stosujemy polską stawkę VAT dla nabywanej usługi. W przypadku nabycia usługi reklamy będzie to stawka podstawowa tj. 23%.Obowiązkiem podatnika jest właściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego. Kwestię tę reguluje przepis art. 19a Ustawy o podatku od towarów i usług. Przy wewnatrzwspólnotowym nabyciu usług momentem tym jest wykonanie usługi czyli zamieszczenie reklamy. W odniesieniu do nabywanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Sytuacja taka ma miejsce przy świadczeniu usługi zamieszczenia reklamy np. na okres trzech miesięcy, a płatność następuje po każdym kolejnym miesiącu na podstawie wystawionej kolejnej "miesięcznej" faktury. Przy rozliczaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatek należny stanowi również podatek naliczony. Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Realizacja tego uprawnienia możliwa jest w wyżej opisanym okresie lub w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Inna niż opisana powyżej zasada rozliczenia podatku występuje, jeżeli nabywca reklamy nie jest podatnikiem podatku VAT. W celu prawidłowego rozliczenia takiej transakcji powinien on, podobnie jak "vatowiec", zarejestrować się wypełniając formularz VAT-UE. Wypełniamy więc formularz VAT-R (część C.3) i składamy go do urzędu skarbowego.

Transakcję dokumentujemy dokumentem (dowodem) wewnętrznym. Wyliczony podatek wpłacamy na rachunek urzędu skarbowego. Stosujemy w tej sytuacji wyłącznie deklarację VAT-9M. Termin składania deklaracji opływa 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli otrzymujemy fakturę w walucie obcej dla celów rozliczenia podatku VAT stosujemy zawsze przelicznik na PLN w wysokości kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Tomasz Hugues

Doradca Podatkowy
Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia