Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej

dodano: 2016-07-17
-

Poniższy artykuł został poświęcony determinantom wpływającym na wybór formy prawnej działalności gospodarczej.

Dokonanie właściwego wyboru formy prawnej działalności gospodarczej jest bardzo ważne dla przyszłego przedsiębiorcy ponieważ wpływa m.in. na odpowiedzialność właścicieli, formę opodatkowania czy też podział zysku. Przy podjęciu tej decyzji należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

? koszty związane z rozpoczęciem i prowadzeniem przedsiębiorstwa,

? czas, jaki jest potrzebny na utworzenie przedsiębiorstwa,

? ryzyko związane z prowadzeniem działalności,

? wiedza, umiejętności osoby tworzącej przedsiębiorstwo,

? skalę zamierzonego projektu.

Z powyższych elementów bardzo istotne znaczenie mają koszty związane
z utworzeniem oraz późniejszym prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy to właśnie koszty mają duży wpływ na wybór formy prawnej działalności gospodarczej. Najniższe koszty ponoszone są w przypadku firmy zakładanej przez osobę fizyczną oraz w formie spółki cywilnej. Natomiast droższe jest utworzenie spółki prawa handlowego.

Kolejnym elementem wpływającym na utworzenie działalności gospodarczej w danej formie prawnej jest czas potrzebny do rozpoczęcia prowadzenia działalności. Najmniej czasu wymaga założenie firmy prowadzonej przez osobę fizyczną. Z kolei więcej czasu jest potrzebne na założenie spółki cywilnej, a największa ilość czasu jest wymagana do założenia spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Forma prowadzonej działalności gospodarczej ma także wpływ na obciążenia podatkowe. Zaletą jest to, że osoby fizyczne oraz spółki cywilne mają szerszy wybór możliwości rozliczania się z urzędem skarbowym.

Kolejnym ograniczeniem wpływającym na wybór formy prawnej przedsiębiorstwa jest ryzyko. Najbardziej ryzykownym przedsięwzięciem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz prowadzenie spółek osobowych, ponieważ
w powyższych formach to właściciele firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za zaciągane zobowiązania ? odpowiadają bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Natomiast atutem działalności prowadzonej w formie spółki kapitałowej jest ograniczenie ryzyka do określonej kwoty udziałów bądź akcji.

Duży wpływ na wybór formy prawnej ma również zakres wiedzy, umiejętności i aktywność osoby decydującej się na założenie działalności. Właściciele kluczową rolę
w kierowaniu firmą odgrywają w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osobę fizyczną lub w formie spółki osobowej. Natomiast w spółkach kapitałowych powoływane są odpowiednie organy zarządcze ? jest to zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie - to powoduje, że
w tej formie nie jest wymagane bezpośrednie zaangażowanie wspólników.

Ostatnim kryterium wpływającym na utworzenie firmy jest skala zamierzonego przedsięwzięcia. Firmy mikro i małe prowadzą osoby fizyczne i coraz częściej są to firmy rodzinne, które działają głównie na małym obszarze. Prowadzenie działalności o większej skali związane jest z założeniem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Zbyt szybki wybór danej formy prawnej działalności gospodarczej może mieć bardzo poważne skutki prawne. Każdy przyszły przedsiębiorca może się przed nimi uchronić zapoznając się z obowiązującymi przepisami, odbywając szkolenia z zakresu przedsiębiorczości bądź korzystając z pomocy doradcy.

mgr Justyna Kaźmierczak


Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia