Kancelaria Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe funkcjonuje na rynku usług podatkowo-księgowych nieprzerwanie od 1993 roku. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zachęcą Państwa do nawiązania stałej współpracy z naszą kancelarią.

Zmiana sposobu obliczania odsetek ustawowych

dodano: 2016-01-15
-
Zgodnie z art. 359 kc odsetki ustawowe równe są stopie referencyjnej NBP + 3,5% (stopy referencyjne NBP w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% +3,5% = 5%). 

Na podstawie art. 359 kc odsetki maksymalnie nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (w dniu zamieszczania niniejszego odsetki ustawowe wynoszą 5% zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 10%).

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

Odrębne zasady dotyczą obliczania odsetek za opóźnienie. Art. 481 kc wskazuje, że stopę referencyjną NBP należy powiększyć o 5,5 %. Zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% +5,5%=7%.

Jednak maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie (na dzień zamieszczania wpisu maksymalnie mogą wynosić 14%).

Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. 

Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych równe są sumie stopy referencyjnej NBP + 8 %. (na dziś byłoby to 9,5%).

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia ? do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca ? do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Beata Filipkiewicz
Usługi księgowe Warszawa


Dane kontaktowe

Konto Lex Tomasz Hugues Doradztwo Podatkowe i Rachunkowe

ul. Aleje Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa
Email: kontakt@kontolex.pl
Telefon: (22) 837 91 94

Na skróty

Kadry i płace Warszawa Kancelaria podatkowa Warszawa Odzyskiwanie nieruchomości Warszawa Oferta Polityka ciasteczek Tania księgowość Warszawa
Doradca Podatkowy
Kancelaria podatkowa ✔ Doradztwo podatkowe ✔ Biuro rachunkowe ✔ Księgowość ✔ Obsługa księgowa ✔ Tania księgowość ✔ Usługi księgowe ✔ Kadry i płace | Projekt i wykonanie BerMar multimedia